ENTRANT - Logo

Měříme stres

Neinvazivně, objektivně, v reálném čase

Co děláme

Vyvinuli jsme metodu na měření stresu. Dokážeme jej měřit v reálném čase a bez odběru vzorků (krve, slin, atd.). Naše unikátní matematická rovnice pracuje s běžnými fyziologickými daty, na jejíchž základě jsme schopni určovat hladinu stresu. Primárně jsme tuto metodu vyvinuli pro identifikaci stresu astronautů.

Výzkum byl realizován v centru Recetox Masarykovy Univerzity, je manažersky vedený firmou UNICO.AI a finančně podpořen Evropskou vesmírnou agenturou.

Jak to funguje

Stres byl původně definován jako „nespecifická reakce těla na jakoukoli změnu, které bylo tělo vystaveno“, lze ji chápat jako adaptaci na jakékoli vnější nebo vnitřní podněty. A protože každá adaptace stojí organismus určitou energii, sledování této energie odhaluje úroveň přítomného stresu.

Náš přístup je založen právě na měření této nové proměnné, která se nazývá STRESS ENTROPIC LOAD (zkráceně SEL). Dokážeme ji vypočítat pomocí sady standardních fyziologických parametrů. Produkce entropie lidského těla, která je spojena s toky energie, nám poskytuje potřebné informace.

SEL funguje jako obecný ukazatel stresu a usnadňuje jeho kumulativní měření v široké škále životních scénářů.

Kdo jsme

Image

Julie Dobrovolná

CEO - Co Founder

Julie Dobrovolná (dříve Bienertová-Vašků) je autorkou řady publikací v impaktovaných časopisech, spolupracuje s renomovanými univerzitami v zahraničí (ETH Zürich, UCL, Mayo Clinic). Je nositelkou řady vědeckých ocenění.

Image

Jiří Navrátil

Business Development

Má dva doktoráty – z fyzikální chemie a z biofyziky a zároveň hodně zkušeností z business prostředí. Dokáže tak navázat řeč s oběma stranami.

Image

Peter Lenart

Výzkumník a spoluautor myšlenky

Doktorand molekulární biologie a genetiky, autor více jak desítky prvo-autorských impaktovaných publikací, Brno Ph.D. talent 2017

Image

Antonín Král

CTO

Technický ředitel: zkušený podnikatel se zkušenostmi z výzkumu a dlouholetou inženýrskou praxí.

Kontakt

ENTRANT s. r. o.

Adresa

Purkyňova 649/127

612 00 Brno

IČO

089 36 129

Ing. Jiří Navrátil, Ph. D

Jednatel

Email

jiri.navratil@unico.ai

Telefon

+420 775 408 567